Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Úspechy šk. r. 2009/10

Predmetové olympiády

Olympiáda slovenského jazyka

Ölveczká Henrieta IX. A – 3. miesto okresné kolo

Matematická olympiáda

Halmešová Petra V. A – 2. miesto v okresnom kole

Dejepisná olympiáda

Tlčina Andrej VI. A – 1. miesto v okresnom kole
Gallová Michaela VIII. B – 1. miesto v okresnom kole
Farkašová Lenka IX. C -1. miesto v okr. kole, 3. miesto v krajskom kole

Biologická olympiáda

Ondrušková Martina IX. B- 2. miesto okresné kolo, úsp. rieš. krajského kola.

Geografická olympiáda

Budinský Jozef VII. A – 2. miesto okr. kolo, 5. miesto krajské kolo

 

Športové súťaže

Gymnastický štvorboj

Družstvo dievčat – kategória A 1. miesto Majstrovstvá Nitrianskeho kraja, 4. miesto M-SR:
Bodokiová Rebecca I. A Csutorová Gréta, Decsiová Lucia, Kaderábeková Barbora II. A, Weiss Sára III. B

Družstvo dievčat – kategória B 1. miesto Majstrovstvá Nitrianskeho kraja, 6. miesto M – SR: Zerdahelyová Monika, Aggová Karin, Solárová Dominika, Korpová Dominika V. A,
Hrabovská Michaela V. B

Družstvo dievčat – kategória C 1. miesto Majstrovstvá Nitrianskeho kraja, 7. miesto M – SR:
Brestovská Marcela, Hankóová Katarína VII. B. Ježová Denisa VIII. B, Galbavá Miroslava, Tóthová Jessica IX. B

Družstvo chlapcov – kategória A – 2. miesto Majstrovstvá Nitrianskeho kraja: Korpa Róbert I. A, Cvik Ján, Chovald Adam I. C, Šarfický Samuel II. A, Udvardi David III. B

Družstvo chlapcov – kategória B – 3. Miesto Majstrovstvá Nitrianskeho kraja: Decsi Roderik III. A, Huttner Adrián, Gelle Nikolas, Krutek Adam IV. A, Takács Martin IV. C

Plávanie

Majstrovstvá Nitrianskeho kraja
Polgár Michal VII. C – 2. miesto
Valko Sebastián VII. C – 2. miesto
Valková Vivien IV. C – 3. miesto

Atletika

Štafeta chlapci – 2. a 3. miesto: Polgár Michal, Valko Sebastián, Gróf Stanislav VII. C, Paulis Peter IX. A

Majstrovstvá okresu

Družstvo mladších žiačok – 2. miesto: Péčiová Adriána V.B, Péterová Patrícia, Bišťanová Michaela, Kocunová Martina, Novanská Kristína, Karasová Rebeca VI. B, Vitková Diana VI.C, Kissová Lucia, Laczová Kristína VII. B, Bugyíková Lucia VII. C

Družstvo mladších žiakov – 1. miesto: Kučera Ján, Szellár Mário, Ondrušek Richard VI. B, Košík Patrik VII. B, Bogár Denis, Ostrožlík Jerguš, Kulhan Erik, Ženčár Pavol VII. B, Polgár Michal, Valko Sebastián VII. C

Jednotlivci
Péterová Patrícia - 2. miesto štafeta
Kučera Ján VI. B - 2. miesto štafeta
Košík Patrik VII. B – 2. miesto štafeta
Ženčar Pavol VII. B – MO v atletike 1. miesto vrh guľou,
Kissová Lucia VII. B – 1. miesto – hod loptičkou, vrh guľou, 2. miesto štafeta, 3. miesto vrh guľou,
Laczová Kristína VII. B - 2. miesto štafeta,
Polgár Michal VII. C - 2. miesto skok do výšky, 2. miesto štafeta,
Valko Sebastián VII. C - 1. miesto beh 1000 m, skok do výšky, 2. miesto štafeta,
Bugyíková Lucia VII. C - 2. miesto štafeta
Bucsek Dominik VIII. C – 3. miesto beh na 60 m
Horváth Nikolas IX. B – 3. miesto skok do výšky

Orientačný beh

Gallová Michaela VIII. B – 1. miesto v okresnom kole
Galbavá Miroslava IX. B - 1. miesto v okresnom kole družstvo, 3. miesto jednotl.

Športový aerobik

Hrabovská Michaela V. B – 1. miesto MM SR v šp. aerobiku 1. miesto, 1. miesto Federálny pohár v Nitre
Brestovská Marcela VII. B – 5. miesto MM SR v šp. Aerobiku v kat. jednotlivci
Ivolková Viktória, Rusznáková Karin, Lehotkaiová Veronika, Gajdošová Kristína VIII.B - MM SR v step aerobiku 2. miesto, SR – 1. miesto, Federálny pohár – 1. miesto

Vybíjaná

Družstvo dievčat – 2. miesto okresné kolo
Ostatná Vanesa VI. A, Remišová Simona, Péterová Patrícia, Bišťanová Michaela, Kocunova Martina VI. B, Vitková Diana VI. C, Cseresová Kristína, Šalgová Karin VII. A, Ostrožlíková Simona, Hankóová Katarína, Kissová Lucia, Laczová Kristína VII. B

Stolný tenis

Farkašová Lenka IX. C – 2. miesto v okresnom kole
Taricsová Dominika VIII. B – 2. miesto v okresnom kole
Karvašová Barbora IX. B – 3. miesto v okresom kole

Florbal

Družstvo mladších žiakov - 1. miesto v okresnom kole, 3. miesto v krajskom kole
Bodoki Nikolas, Ondrušek Richard, Hariš Kevin VI. B, Kollár Milan VII. A, Košík Patrik Ostrožlík Jerguš Viktor Velič Anton Koči Vörös Mário Kulhan Erik VII. B, Polgár Michal VII. C

Družstvo starších žiakov - 1. miesto v okr. kole a 2. miesto v kraj. kole
Viszkocsil Jozef , Vaďovský Denis, Benčat Andrej, Grochal Miroslav, Kostolný Jakub, Bednárik Juraj, Juhász Denis VIII. B, Marko Daniel, Pernický Lubor, Balla Boris,
Vnuk Martin IX. B

Družstvo mladších žiačok – 2. miesto v okresnom kole
Remišová Simona, Péterová Patrícia, Bišťanová Michaela, Melišková Miriam, Slamenková Dominika, Kocunová Martina IV. B, Cseresová Kristína, Šalgová Karin VII. A, Moravcsíková Barbora, Zerdahelyová Erika VII. B

Družstvo starších žiačok – 2. miesto v okresnom kole
Vitková Mária VIII. A, Gallová Michaela, Ujváriová Barbora, Taricsová Dominika, Rusznáková Karin, Lehotkaiová Veronika, Ivolková Viktória VIII. B, Skočková Lenka VIII. C, Velčická Sabina, Szedláková Laura IX. B

Ostatné súťaže

Prečo mám rád slovenčinu, Slovensko

Zmarková Zoja I. A– čestné uznanie celosl. Súťaž

Európa v škole

Bohoš Patrik II. A – ocenená prácu v okresnom kole
Sallaiová Veronika VI. A – ocenená práca v okresnom kole

Hliadka mladých zdravotníkov

2. miesto v okresnom kole súťaže: Závodská Bibiana, Kecer Samuel, Šeboková Kristína IV. B, Colníková Ivana, Palek Martin IV. C

Život a dielo A. Bernoláka

Laczová Kristína, Hankóová Katarína, Kmeťová Mária VII. B – 1. miesto

Vesmír očami detí


Šimunek Marek – 3. miesto v okresnom kole súťaže