Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Úspechy šk. r. 2017/2018

Predmetové olympiády

Olympiáda v nemeckom jazyku

Adam Matkovics IX. B – 2. miesto  v okresnom kole, 5. miesto v krajskom kole.

Olympiáda v anglickom jazyku

Jana Nováková IX. A – 2. miesto  v okresnom kole.

Dejepisná olympiáda

Jana Nováková IX. A – 3. miesto v okresnom kole

Kristína Taricsová VI. B - 3. miesto v okresnom kole

Biologická olympiáda

Alexandra Uhnáková IX. B – 3. miesto v okresnom kole

 

Športové súťaže

Gymnastický štvorboj

Družstvo dievčat – kategória A – 1. miesto v okresnom kole, 1. miesto v krajskom kole, 8. miesto M-SR

Natália Hercová I. B, Zina Jakubčinová III. B, Žaneta Javorčíková III. A, Bianka Sláviková III. B, Emilly Szabóová II. A.

Družstvo dievčat – kategória B – 2. miesto v okresnom kole

Ela Tomaštíková, Lea Hajdáková III. A, Vivien Mandelíková VI.A, Kristína Taricsová, Lilian Slivoňová VI.B

Družstvo dievčat – kategória C 1. miesto v okresnom kole, 1. miesto v krajskom kole, 7. Miesto M-SR

Rebecca Bodokiová, Nina Gašparíková IX. A, Alexandra Uhnáková, Natália Horská IX. B, Laura Farkas VI. B.

Družstvo chlapcov – kategória B – 1. miesto v okresnom kole, 5. miesto v krajskom kole

Norbert Mojzes IV. A, Gabriel Kovács (okresné kolo), Márk Varga V. A, Andrej Novák VI. B, Dávid Juhász VI. A

Družstvo chlapcov – kategória C – 1. miesto v okresnom kole, 3. miesto v krajskom kole,

Martin Nagy VII. B, Tomáš Vojtela, Adam Cholvad IX. A, Ján Cvik, Miroslav Lyznar IX. B

Atletika

Hod kriketovou loptičkou

Roland Fábián IX. B - 2. miesto v okresnom kole

Skok do výšky

Natália Horská IX. B - 2. miesto v okresnom kole

Ella Štefániková IX. B - 3. miesto v okresnom kole

Volejbal

Družstvo dievčat 3. miesto v okresnom kole

Zuzana Chovanová VIII. A, Nancy Csóková, Zoja Zmarková, Kimberley Pálová IX. A, Natália Horská, Tereza Lahová, Karin Vargová, Ella Štefániková IX. B.

Ostatné súťaže

Poznaj svoje mesto1. miesto

Kristína Dráfiová, Viktor Muči, Sebastián Moravčík VIII. A

Život a dielo Antona Bernoláka – 2. miesto

Vanessa Kvasnovská VII. A, Samuel Tomaštík, Martin Ozorák VII. B.

Jazykový kvet

Krajské finále2. miesto krajské finále

Barbora Balašová, Rebecca Bodokiová, Miroslav Bogár, Jakub Foksa, Nina Gašparíková, Patrik Gerhát, Dominika Horváthová, Adam Cholvad, Karin Machanová, Jana Nováková, Kimberley Pálová, Márk Rausch, Tomáš Vojtela, Zoja Zmarková IX. A.

Adam Matkovics IX. B– 1. miesto krajské finále, 2. miesto celoslovenské kolo

Vanda Teplanová II. A – 3. miesto krajské finále

Prečo mám rád slovenčinu prečo mám rád Slovensko

Miroslav Bogár IX. A – ocenenie primátorom mesta Nové Zámky

Slávik Slovenska

Flóra Rablánska III. A – 3. miesto v okresnom kole

Olympiáda v anglickom jazyku 1. – 4. roč.

Christian Rudolf Hindi II. B – 2. miesto v mestskej súťaži

Tia Ellie O´Neill III. A - 2. miesto v mestskej súťaži

Liliana Bocková III. B - 3. miesto v mestskej súťaži

Maksík

Vanda Teplanová II. A – získala titul: najmúdrejší Maksáčik.