Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Úspechy šk. r. 2023/2024

Predmetové olympiády

Matematická olympiáda

Samuel Farkaš VII. C – 1. miestookresnom kole

Peter Ferenczi V. A – úspešní riešiteľ

Dejepisná olympiáda

okresné kolo – úspešní riešitelia:

Lea Hajdáková IX. A

Alexandra Vargová VIII. A

Natália Hercová VII. B

Samuel Farkaš  VII. C

Lea Mésárošová VI. B

Marek Bulafčík VI. B

Biologická olympiáda

okresné kolo – 3. miesto v kategórii E-zoológia

Alexandra Vargová VIII. A

Olympiáda v anglickom jazyku

Liana Tankóová IX. B – úspešní riešiteľ

Športové súťaže

Gymnastický štvorboj

2.miesto v okresnom kole:

družstvo dievčat: Tamara Malíková I. A, Natália Mésarošová I. A, Sofia Krišková III. A, Karin Jajcaj III. A, Tatiana Hrabovszká IV. A.

Atletika

Matúš Koszorú IX. A – 2. miesto v okresnom kole, beh na 800 m.

Beh olympijského dňa

Karin Jajcaj III. A – 1. miesto

Vanesa Penzešová V. A – 1. miesto

Ján Badin II. C – 2. miesto

Patrícia Rampášeková III. A – 2. miesto

Veronika Mitáková VI. A – 3. miesto

Ostatné súťaže

Pytagoriáda

Patrícia Rampášeková III. A - 2. miesto v okresnom kole

Teodor Szeghö  V. A - úspešný riešiteľ okresného kola, 4. miesto

Hviezdoslavov Kubín

Markéta Koišová V. A – 2. miesto v obvodnom kole, 2. miesto v okresnom kole

Benjamín Vöros V. A – 2. miesto v obvodnom kole

Zuzana Košírelová IX. B – 3. miesto v obvodnom kole

Olympiáda ANJ pre 1. stupeň

2. miesto v mestskom kole

Daniel Furuglyás IV. A

Michal Roman IV. C

Peter Daxner IV.C

Poznaj svoje mesto

1. miesto v mestskej súťaži:

Ivana Halmešová, Diana Baloghová, Vivien Farkašová VIII. A

Život a dielo Antona Bernoláka

2. miesto v mestskej súťaži:

Zoja Hajdáková VII. A, Natália Hercová, Bianka Zálešáková VII. B

Vesmír očami detí

Ocenenie v regionálnom kole celoslovenskej súťaže

Daniela Buranská VI. B

Betlehemská hviezda

Zina Jakubčínová IX. B - umiestnenie v regionálnej súťaži

Ema Borošová II. B – 1. miesto v kategórii 1. – 4. ročník

Paulína Poláková II. B – 2. miesto v kategórii 1. – 4. ročník

Súťaž v poskytovaní prvej pomoci

2.miesto v okresnej súťaži

družstvo mladých zdravotníkov: Margaréta Juríčková, Terézia Mária Matušková II. A, Alžbeta Vyskočová, Olívia Leváková, Patrícia Rampášeková III. A

iBobor

umiestnenie na 1. – 3. mieste v celoslovenskej súťaži:

Ryan Peter Baďura III. C

Patrícia Rampášeková III. A

Filip Ferenczi III. A

Dávid Boroš V. A

Teodor Szeghö V. A

Benjamín Vörös V. A

Samuel Surovec VII. B

Ivan Bozó VII. C

Peter Tall VII. A

Žaneta Javorčíková IX. A

Liliana Gambošová VIII. A