Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Úspechy šk. r. 2021/2022

Predmetové olympiády

Matematická olympiáda

Martin Baláž V. B – 1. miesto v okresnom kole

Natália Hercová V. B – úspešný riešiteľ okresného kola

Samuel Surovec V. B - úspešný riešiteľ okresného kola

Olympiáda v ANJ

Monika Humličková IX. A - úspešný riešiteľ okresného kola

Dejepisná olympiáda

Natália Zsigóová IX. B - úspešný riešiteľ okresného kola

Richard Rotter VIII. A - úspešný riešiteľ okresného kola

Lea Hajdáková VII. A - úspešný riešiteľ okresného kola

Sára Husseinová VII. A - úspešný riešiteľ okresného kola

Alexandra Vargová VI. A - úspešný riešiteľ okresného kola

Vivien Farkašová VI. A - úspešný riešiteľ okresného kola

Geografická olympiáda

Zoja Hajdáková V. A - úspešný riešiteľ okresného kola

Martin Baláž V. B - úspešný riešiteľ okresného kola

Ostatné súťaže

Pytagoriáda

Oliver Kertész IV. A - úspešný riešiteľ okresného kola

Veronika Mitáková IV. A - úspešný riešiteľ okresného kola

Jazmin Holla IV. A - úspešný riešiteľ okresného kola

Marek Bulafčík IV. B - úspešný riešiteľ okresného kola

Laura Korpášová IV. B - úspešný riešiteľ okresného kola

Nadja Stjepanovičová IV.  B - úspešný riešiteľ okresného kola

Nicolas Varga IV. B - úspešný riešiteľ okresného kola

Dávid Boroš III. A - úspešný riešiteľ okresného kola

Vanessa Penzešová III. A - úspešný riešiteľ okresného kola

Teodor Szeghö III. A - úspešný riešiteľ okresného kola

Viliam Varga III. A - úspešný riešiteľ okresného kola

Benjamín Vöros III. A – úspešný riešiteľ okresného kola

Michaela Černáková III. B – úspešný riešiteľ okresného kola

Nela Kmeťová III. B – úspešný riešiteľ okresného kola

Tomáš Dráfi III. C - úspešný riešiteľ okresného kola

Hviezdoslavov Kubín

Benjamín Vöros III. A – 2. miesto v okresnom kole, 3. miesto v krajskom kole

Ela Csüriová II. B – 1. miesto v okresnom kole

Šaliansky Maťko

Benjamín Vöros III. A – 3. miesto v okresnom kole

Slávik Slovenska

Nela Kmeťová III. B – 1. miesto v okresnom kole, 2. miesto v krajskom kole

Olympiáda ANJ pre 1. stupeň

Jazmin Holla – 1. miesto v mestskom kole

Samuel Rajniak III. A – 1. miesto v mestskom kole

Dávid Boroš III. A – 2. miesto v mestskom kole