Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Školský vzdelávací program

Škola pre život

„ Moderná a tvorivá škola, ktorá pripravuje pre úspešný život a v ktorej žiaci žijú svoj život ”

Motto: Prijmi podané a pohni svetom !

Stupeň vzdelania: ISCED 1 a ISCED 2

ISCED 1 - dĺžka štúdia: 4 - ročná
ISCED 2 - dĺžka štúdia: 5 – ročná

Vyučovací jazyk: slovenský
Študijná forma: denná
Druh školy: štátna

Predkladateľ:

Názov školy: Základná škola, Mostná 3, Nové Zámky

Adresa: Mostná 3, 940 58 Nové Zámky

IČO: 37860933

Riaditeľ školy: PaedDr. Peter Halmeš

Zriaďovateľ:

Názov: Mesto Nové Zámky

Adresa: Hlavné nám. 10, 940 01 Nové  Zámky

 

Platnosť dokumentu: od 1.9.2016


Tu si otvor:

ISCED 1: Celé znenie (Dokument PDF)

ISCED 2: Celé znenie (Dokument PDF)