Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Úspechy šk. r. 2022/2023

Predmetové olympiády

Matematická olympiáda

okresné kolo – úspešní riešitelia:

Tomáš Paulovič V. B

Nadja Stjepanovičová V. B  

Dejepisná olympiáda

okresné kolo – úspešní riešitelia:

Richard Rotter IX. A

Adrián Barek IX. A

Sára Husseinová VIII. A

Lea Hajdáková VIII. A

Alexandra Vargová VII. A

Samuel Farkaš VI. C

Olympiáda zo SJL

okresné kolo – úspešný riešiteľ:

Petronela Tadanaiová IX. A

Olympiáda z ANJ

okresné kolo – úspešný riešiteľ:

Litavský Patrik IX. A

Športové súťaže

Gymnastický štvorboj

1. miesto v okresnom kole, 2. miesto v krajskom kole:

družstvo dievčat: Ivana Komloši IV. B, Vanessa Penzešová IV. A, Tatiana Hrabovszká III. A, Sofia Krišková II. A, Karin Jajcaj II. A

Ostatné súťaže

Digitálna škola budúcnosti

2. miesto v celoslovenskej súťaži:

Veronika Galóová IX. A

Norbert Mojzes IX. A

Pytagoriáda

okresné kolo – úspešní riešitelia:

Oliver Kertész V. A

Daniš Miloslav III. D

Hviezdoslavov Kubín

Ela Csüriová III. B – 2. miesto v okresnom kole

Benjamín Vöros IV. A – 3. miesto v okresnom kole

Markéta Koišová IV. A – 2. miesto v obvodnom kole

Saša Szantóová V. A – 3. miesto v obvodnom kole

Šaliansky Maťko

Benjamín Vöros IV. A – 2. miesto v okresnom kole

Olympiáda ANJ pre 1. stupeň

Samuel Rajniak IV. A – 1. miesto v mestskom kole

Dávid Boroš IV. A – 3. miesto v mestskom kole

Benjamín Vöros IV. A – 3. miesto v mestskom kole

Poznaj svoje mesto

3. miesto v mestskej súťaži:

Žaneta Javorčíková, Sára Husseinová, Barbora Stanovičová VIII. A

Anton Bernolák

2. miesto v mestskej súťaži:

Vivien Farkašová, Diana Baloghová, Ivana Halmešová VII. A

iBobor

úspešní riešitelia (celoslovenská súťaž):

Tomáš Paulovič V. B

Oliver Kertész V. A

Jakub Omasta V. B

Lilian Schulcz V. A

Daniel Tankó V. C

Nikola Tináková V. C

Lilien Drugová VI. A

Zoja Hajdáková VI. A

Žaneta Javorčíková VIII. A

Sára Husseinová VIII. A

Tomáš Goga IX. A

Lea Hajdáková VIII. A