Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Záujmové aktivity6.6.2014

V  školskom klube KAMARÁT kladieme veľký dôraz na rozvoj záujmov  a talentu našich detí. Z toho dôvodu sa snažíme zavádzať do nášho programu činnosti, v ktorých  si deti rozvíjajú svoje schopnost a talent..

Pre pohybovo zdatné deti je vytvorený gymnastický útvar. kde sa oboznamujú so základnými cvičebnými prvkami, rozvíjajú svoju ohybnosť, poznávajú gymnastické náradia, na ktorých predvádzajú jednoduché cviky. Ďalej svoj talent zdokonaľujú a nacvičujú rôzne gymnastické prvky, ktoré potom zaraďujú do cvičebných zostáv. Každý rok sa zúčastňujú krajskej súťaže – Majstrovstvá Nitrianskeho kraja v gymnastickom štvorboji, kde pravidelne obsadzujú popredné miesta. Veľkým úspechom je viacnásobná  účasť na Majstrovstvách Slovenska gymnastickom štvorboji..

V rámci rekreačnej činnosti sa venujeme rozvoju atletických  disciplín, nácviku rôznych loptových hier. Deti   sa snažia rozvíjať   svoju zručnosť v narábaní s florbalovou palicou a správnemu  vedeniu loptičky. Tieto osvojené znalosti  predvádzajú na rôznych medzioddielových súťažiach a zápoleniach poriadnaných školským klubom.

Výtvarné umenie vnímané očami detí je praktizované rôznymi tradičnými i netradičnými výtvarnými technikami ako je maľba, kresba, maľba na vosk, či obľúbené modelovanie. O takúto formu realizácie a tým aj rozvoju estetického cítenia majú deti v školskom klube veľký zaujem. Zapájajú sa do mestských, celoslovenských a iných výtvarných súťaží a ich práce sú oceňované aj na celoslovenskej úrovni.

V priestoroch ŠKD sa starajú o kvety a rastliny, venujú sa ochrane prírody a živočíchov okolo nás. Vychádzky do okolitej prírody im umožňujú sledovať počasie, zmeny v jednotlivých ročných obdobiach a živočíchy, žijúce v blízkosti ľudí. Počas zimných mesiacov prikrmujú drobné vtáctvo, v jarných  zas spoznávajú liečivé rastliny a ich význam pre zdravie človeka.