Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Úspechy šk. r. 2011/12

Predmetové olympiády

Dejepisná olympiáda

Závodská Bibiana VI.A – 1. miesto v okresnom kole
Kecer Samuel VI.A – 3. miesto v okresnom kole
Virág Ladislav VII. A – 3. miesto v okresnom kole
Kmeťová Mária IX. B - 2. miesto v okresnom kole, 3. miesto v krajskom kole

Geografická olympiáda

Budinský Jozef  IX. A – 2. miesto v okresnom kole

Biologická olympiáda

Pallek Martin VI. A – 3. miesto v okresnom kole kategórie E
Shult Alex VI. B – 1. miesto v okresnom kole kategórie D

Olympiáda slovenského jazyka

Kmeťová Mária IX. B – 3. miesto v okresnom kole

Olympiáda anglického jazyka

Döme Frederik VII. A – 2. miesto v okresnom kole

Olympiáda anglického jazyka 4. roč.

Patrik Bohoš IV.A – 1.miesto v mestskom kole
Moravčík Martin IV.A – 2.miesto v mestskom kole
Csutorová Grétka IV.A – 3.miesto v mestskom kole

Športové súťaže

Gymnastický štvorboj

1. miesto Majstrovstvá Nitrianskeho kraja, 1. miesto v okresnom kole

Družstvo dievčat – kategória B - Bodokiová Rebecca, Zmarková Zoja III. A Csutorová Gréta, Decsiová Lucia, Kaderábeková Barbora IV. A, Weiss Sara V.A.

1. miesto Majstrovstvá Nitrianskeho kraja, 1. miesto v okresnom kole

Družstvo dievčat – kategória C Aggová Karin, Korpová Dominika, Solárová Dominika VII. A, Brestovská Marcela IX. B, Hrabovská Michaela VII. B

3. miesto Majstrovstvá Nitrianskeho kraja, 1. miesto v okresnom kole

Družstvo chlapcov – kategória A Tökoly Andrej II. A, Slovák Erik I.A, Liko Lukáš II. B, Chovald Adam, Vojtela Tomáš III. C.

3. miesto Majstrovstvá Nitrianskeho kraja, 1. miesto v okresnom kole

Družstvo chlapcov – kategória B Decsi Roderik V. A, Őszi Tobor V.B, Nikolas Fujasz III. A, Lyznar Miroslav III. B, Cvik Ján III. C.

Športový aerobik

Slovak aerobik open

1.miesto M - SR -  Dance aerobik,  2.miesto M - SR  – Step aerobik

Brestovská Martina, Brestovská Marcela, Ostrožlíková Simona IX. B

2.miesto M – SR – Dance aerobik

Brestovská Martina, Brestovská Marcela, Ostrožlíková Simona, Kmeťová Mária, Hankóová Katarína, Zerdahelyiová Erika IX. B

1.miesto M - SR – šp. aerobik

Csutorová Gréta IV.A

1.miesto M – SR – step aerobik

Horáčková Barbora, Slováková Dáša VI.B, Csutorová Gréta IV.A

Atletika

Starší žiaci:

2.miesto v krajskom kole, 1. miesto v okresnom kole

Družstvo starších žiačok – Valková Vivien VI.A, Hrabovská Michaela, Štrasáková Silvia, Péčiová Adriana, Trebuliaková Hana, Bieliková Paulína VII. B, Kocúnová Martina, Péterová Patrícia, Bišťanová Michaela VIII.B, Kobolková Hadasa-Katarína, Lucia Kissová IX.B

2. miesto v krajskom kole, 3. miesto v okresnom kole

Štafeta dievčat – Kobolková Hadasa-Katarína IX.B, Kocúnová Martina, Péterová Patrícia VIII.B, Michaela Hrabovská VII.B

2. miesto v okresnom kole

Družstvo starších žiakov – Udvardy Marek, Havlík Kristián, Kučera Ján, Plachy Branislav, Sellár
Mário, Pavlatovský Marcel VIII.B, Košík Patrik IX.A, Blanár Matej, Ženčár Pavol, Bogár Denis IX.B

3.miesto v okresnom kole

Štafeta chlapcov – Havlík Kristián VIII. A, Sellár Mário, Kučera Ján VIII. B, Bogár Denis IX. B

Jednotlivci:

Kobolková Hadasa-Katarína IX.B – 1. miesto v behu na 60 m v okresnom kole,  2. miesto v skoku do diaľky v okresnom kole, 3. miesto v behu na 60 m v krajskom kole

Ženčár Pavol IX.B – 1. miesto vo vrhu guľou v okresnom, krajskom kole a Majstrovstvách SR.

Bogár Denis IX.B – 1. miesto v skoku do výšky v okresnom kole a 2. miesto v krajskom kole

Lucia Kissová IX.B – 1. miesto v okresnom kole – hod kriketkou, vrh guľou

Mladší žiaci

1.miesto v okresnom kole

Družstvo mladších žiačok – Sulčanová Patrícia V.A, Kurucová Dominika V.B, Slamenková Karin,
Valková Vivien VI.A, Hrabovská Michaela, Štrasáková Silvia, Péčiová Adriana, Bieliková Paulína, Holubcová Michaela, Harangozóová Lucia, Trebuliaková Hana VII. B

1.miesto v okresnom kole

Štafeta dievčat – Sulčánová Patrícia V.A, Trebuliaková Hana, Štrasáková Silvia, Hrabovská Michaela VII.B

1.miesto v okresnom kole

Družstvo mladších žiakov – Kováč Andrej, Takács Martin VI.A, Bórik Markus, Hlinka Matúš VI.B,
Virág Ladislav VII. A, Gubó Filip, Kuruc Richard, Hruboň Štefan, Štefánik Dávid, Petrjanos Tomáš Samuel, Simonics Kristián, Trčina Miroslav VII.B

1.miesto v okresnom kole

Štafeta chlapcov A – Virág Ladislav VII. A, Hruboň Štefan, Štefánik Dávid, Gubó Filip VII.B

3.miesto v okresnom kole

Štafeta chlapcov B – Hlinka Matúš VI.B, Simonics Kristián, Kuruc Richard, Petrjanos Tomáš Samuel VII.B

Jednotlivci:

Bórik Markus VI.B – 1. miesto beh na 1000 m
Hrabovská Michaela VII.B – 1.miesto v behu na 60 m, 2. miesto – hod kriketkou
Péčiová Adriana VII.B – 1. miesto vo vrhu guľou
Štrasáková Silvia VII.B – 1.miesto – hod kriketkou
Trebuliaková Hana VII.B – 1.miesto v behu na 300 m
Virág Ladislav VII.A – 2. miesto v behu na 60 m, 3.miesto – hod kriketkou
Gubó Filip VII.B – 3.miesto v behu na 300 m
Kuruc Richard VII.B – 3.miesto v skoku do výšky
Hruboň Štefan VII.B – 3.miesto vo vrhu guľou
Kuruczová Dominika V.B – 3. Miesto v behu na 300 m
Valková Vivien VI.A – 3.miesto v behu na 300 m

Florbal

1.miesto v krajskom kole, 1. miesto v okresnom kole

Družstvo mladších žiakov - Hruboň Štefan, Štefánik David, Kucsera Imrich, Gubó Filip, Laho Marek VII. B, Virág Ladislav VII. A,  Gajdošík Adam, Hariš Kevin, Židulják Patrik VIII.B, Bórik Markus VI. B

3. miesto v krajskom kole, 1. miesto v okresnom kole

Družstvo starších žiakov – Polgár Michal IX. A, Kosina Daniel, Paulík Roderik, Vörös Mário, Ženčár Pavol, Ostrožlík Jerguš, Velič Viktor, Balaško Viktor IX. B, Ondrušek Richard, Bodoki Nicolas VIII. B

1.miesto v okresnom kole Orion Florbal Cup

Družstvo mladších žiačok - Aggová Karin VII. A, Hrabovská Michaela VII. B, Péterová Patrícia, Kocúnová Martina, Slamenková Dominika, Karasová Rebecca, Hamranová Simona VIII. B, Horáčková Barbora VI. B

Hokejbal

2. miesto v krajskom kole, 1.miesto v okresnom kole

Družstvo starších žiakov – Balaško Viktor, Rácz Viktor, Ostrožlík Jerguš, Vörös Mário, Ženčár Pavol, Paulík Roderik IX.B, Ondrušek Richard, Gajdošík Adam, Hariš Kevin VIII.B

Vybíjaná

2. miesto v okresnom kole

Družstvo dievčat Slamenková Karin, Czingelová Jessica VI. A, Horáčková Barbora VI. B, Pálová Hillary, Dráfiová Vanesa VI. C, Péčiová Adriana, Holubcová Michaela, Hrabovská Michaela, Štrasáková Silvia, Harangozová Lucia, Bieliková Paulína, Trebuliaková Hana VII. B, Plavnická Diana, Opálková Denisa VII. C

Ostatné súťaže

Európa v škole

Písomné práce:

Júlia Tyukosová III. A – 2. miesto v okresnom kole

Mária Kmeťová IX. A – 1. miesto v okresnom kole

Umelecké práce:

Jana Nováková III. A – 2. miesto v okresnom kole

Družstvá mladých zdravotníkov

I.stupeň

3. miesto v okresnej súťaži

Králik Jenifer, Fejfárová Nicola, Žiláková Sabina, Poročaková Laura IV.B, Laczová Alexandra III.B

II. stupeň

1.miesto v okresnej súťaži

Závodská Bibiana, Colníková Ivana, Kecer Samuel, Pallek Martin, Kamenická Stela VI.A

Poznaj svoje mesto

2. miesto

Péterová Patrícia, Melíšková Miriam VIII. B, Tlčina Andrej VIII. A

Pytagoriáda

Kamenická Stela VI.A - 2. miesto v okresnom kole

iBobor

Ondrejková Tatiana V. A- 1.miesto v celoslovenskom kole