Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Úspechy šk. r. 2014/15

Predmetové olympiády

Dejepisná olympiáda

Monika Pálová VII. A - 1. miesto v okresnom kole, 3. miesto v krajskom kole

Martin Pallek IX. A – 1. miesto v okresnom kole, 2. miesto v krajskom kole

Nina Gašparíková VI. A – 2. miesto v okresnom kole

Bibiána Závodská IX. A – 2. miesto v okresnom kole, úspešný riešiteľ krajského kola

Biologická olympiáda

Roderik Decsi VIII. A – 3. miesto v okresnom kole kategórie E

Michaela Bartová VIII. A – 5. miesto v okresnom kole kategórie E

Matematická olympiáda

Martin Pallek IX. A – 3. miesto v okresnom kole

Bibiána Závodská IX. A – 3. miesto v okresnom kole

Nina Gašparíková VI. A – 6. miesto v okresnom kole

Fyzikálna olympiáda

Martin Takács IX. A – 5. miesto v okresnom kole, úspešný riešiteľ krajského kola

Bibiana Závodská IX. A – 7. miesto v okresnom kole, úspešný riešiteľ krajského kola


Športové súťaže

Gymnastický štvorboj

Družstvo dievčat – kategória A – 1. miesto v krajskom kole, 1. miesto v okresnom kole

Kristína Taricsová, Lilian Slivoňová, Ema Királyová III. B, Valeriia Kovtun II. A, Vivien Mandelíková III.A

Družstvo dievčat – kategória C 1. miesto v krajskom kole, 1. miesto v okresnom kole

Rebecca Bodokiová, Nina Gašparíková, Zoja Zmarková VI. A, Alexandra Uhnáková VI. B, Barbora Kaderábeková VII. A

Družstvo chlapcov – kategória A – 1. miesto v krajskom kole, 1. miesto v okresnom kole

Gabriel Kovács, Márk Varga II. A, Dávid Juhász III. A, Andrej Novák III. B

Družstvo chlapcov – kategória B – 3. miesto v krajskom kole, 1. miesto v okresnom kole

Ján Cvik VI. B, Adam Cholvad, Tomáš Vojtela VI. A, Martin Nagy IV. B

Družstvo chlapcov – kategória C – 2. miesto v krajskom kole, 1. miesto v okresnom kole

Miroslav Lyznar VI. B, Roderik Decsi VIII. A, Patrik Šarközi, Kevin Varga VIII. B, Martin Takács IX. A

Volejbal

Družstvo dievčat 2. miesto v okresnom kole

Nina Anna Demová, Patrícia Sulčanova, Erika Vojtelová VIII. A, Karin Slamenková IX. A, Simona Bugárová, Lenka Ferusová, Barbora Horáčková, Rebeca Marázová, Viktória Mrázová IX. B, Hana Trebuliaková IX. C

Atletika

Urban Žiga – 1. miesto v skoku do výšky

Družstvo dievčat 1. miesto v okresnom kole

Monika Pálová, Tamara Tlčinová, Barbora Kaderábeková VII. A, Cyntia Plachá, Simona Plavnická VII. B, Rebeca Bodokiová, Zoja Zmarková VI. A, Tereza Lahová, Karin Vargová VI. B

Športový aerobik

Patrik Šarkőzi – 1. miesto M-SR Slovak Aerobic Open

Alexandra Uhnáková – 3. miesto M-SR Slovak Aerobic Open

Natália Horská - 3. miesto M-SR Slovak Aerobic Open


Ostatné súťaže

Súťaž o Antonovi Bernolákovi – 3. miesto

Monika Pálová, Michal Sulan VII. A, Adam Pallek VII. B

Poznaj svoje mesto2. miesto

Krisztián Agh, Roderik Decsi, Patrícia Sulčanová VIII. A

Družstvá mladých zdravotníkov - 1. miesto v okresnom kole

Stella Katarína Kamenická, Martin Pallek, Karin Slamenková, Martin Takács, Bibiána Závodská IX. A