Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Školský psychológ

Mgr. Romana Boršická

Vážení rodičia, žiaci!

Od začiatku školského roka 2022/2023 pôsobím na škole ako školská psychologička.

O psychologické služby školskej psychologičky môže požiadať

 • žiak prostredníctvom triedneho učiteľa, výchovného poradcu alebo osobne počas prestávky alebo po vyučovaní,
 • rodič žiaka prostredníctvom triedneho učiteľa, osobne počas konzultačných hodín alebo emailom,
 • učiteľ osobne počas pracovnej doby psychologičky

PRE RODIČOV / ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV

Konzultácie :

Pondelok až piatok od 7:30 do 8:45

Utorok od 14:00 do 15:00
Streda od 14:00 do 15:00

Konzultácie v inom čase možné po vopred dohodnutom termíne.

Neváhajte prísť ak:
-potrebujete prekonzultovať výukové problémy vašich detí,
-by ste sa chceli porozprávať o emóciách a aktuálnom prežívaní vašich detí.

PRE ŽIAKOV

Konzultácie: Každý pracovný deň od 7:30 do 15:00.

Pamätaj na pravidlo o mlčanlivosti: ,,Všetko čo tu povieš, tu aj zostane."

Môžeš sa na mňa obrátiť:

 • ak sa potrebuješ o niečom porozprávať,
 • ak sa cítiš sám,
 • ak sa nevieš komu sa zdôveriť
 • ak potrebuješ pomoc pri riešení niečoho osobného,
 • ak ťa trápi akýkoľvek problém, s ktorým si nevieš rady,
 • ak sa často cítiš smutný alebo ak sa ti niečo smutné stalo a chceš sa o tom vyrozprávať,
 • ak sa doma vaši hádajú alebo rozvádzajú,
 • ak máš problémy v láske alebo vo vzťahoch,
 • ak máš problém so spolužiakmi, s kamarátmi, s rodičmi,
 • ak ťa trápi tréma, strach zo skúšania alebo písomky,
 • ak ti niekto ubližuje v škole, triede, na internete alebo doma v rodine,
 • ak sa rozhoduješ o svojom budúcom povolaní a nevieš, ktorú školu si vybrať.

Ako prebieha spolupráca so školskou psychologičkou?

Psychologička pracuje s deťmi buď skupinovo alebo individuálne na základe potreby dieťaťa alebo žiadosti rodiča či učiteľa. Práca psychologičky môže mať podobu jednorazovej konzultácie alebo dlhodobej spolupráce. Prebieha na základe súhlasu konkrétneho žiaka a jeho rodičov a dohody so školskou psychologičkou. Informovaným súhlasom dáva rodič súhlas so spracovaním osobných údajov svojho dieťaťa, pričom je psychológ povinný podľa etického kódexu zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri vykonaní verejnej služby a ktoré v záujme zamestnávateľa nie je možné oznamovať iným osobám, a to aj po skončení pracovného pomeru.

Rady a odporúčania k aktuálnej situácii:

Ako zvládnuť aktuálnu situáciu.

Linky pomoci.

 

Kontakt: borsicka.psycholog@gmail.com