Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Linky pomoci19.1.2021

Vzhľadom na aktuálnu situáciu Vám dávame do pozornosti telefonické a e-mailové kontakty, ktoré môžu byť pre niekoho užitočné. Sú to linky, na ktorých odborníci z pomáhajúcich profesií poskytujú pomoc a pomáhajú zvládnuť mimoriadnu situáciu.

Linka detskej dôvery

Poskytuje pomoc prostredníctvom:
– telefónu: 0907 401 749

– chatu:  https://linkadeti.sk/domov každý pracovný deň od 14:00 do 20:00

– e-mailu: odkazy@linkadeti.sk

Linka detskej istoty

Poskytuje pomoc prostredníctvom:
– telefónu: 116 111 a 116 000 – non-stop, bezplatne, anonymne
– chatu: https://www.nds.sk/ každý deň od 18:00 do 22:00
– e-mailu: potrebujem@pomoc.sk

Ipčko

Internetová linka dôvery pre mladých ľudí

Poskytuje pomoc prostredníctvom:
– chatu:  https://ipcko.sk/ každý deň od 7:00 do 24:00

– e-mailu: ipcko@ipcko.sk

Linky podpory VÚDPaP

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie v čase prerušenia prevádzky škôl a školských zariadení a poskytovania dištančnej odbornej činnosti poskytuje nasledovné aktivity:

Pre rodičov, deti a mládež

-telefón: 0910 234 860 (psychológ – každý pracovný deň)

-e-mail: potrebujem-poradit@vudpap.sk vudpap@vudpap.sk