Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Čo bude na obed:

Počítadlo návštev:

TOPlist

Riaditeľské voľno

Vážení rodičia,

oznamujeme Vám, že v stredu 20. novembra 2019 poskytuje riaditeľ školy z organizačných dôvodov žiakom 6. - 9. ročníka riaditeľské voľno.


Dňa 20. novembra 2019:

  • žiaci 5. ročníka sa zúčastnia celoslovenského testovania z matematiky a slovenského jazyka a literatúry T5 - 2019,
  • žiaci 6. - 9. ročníka nebudú mať vyučovanie - zostávajú doma,
  • žiaci 1. - 4. ročníka budú mať riadne vyučovanie podľa rozvrhu, ŠKD bude v prevádzke.

 

PaedDr. Peter Halmeš

riaditeľ školy