Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

EXPERT GENIALITY SHOW28.2.2020

EXPERT GENIALITY SHOW

V tomto školskom roku sa do súťaže zapojilo 13 828 žiakov z celého Slovenska, medzi ktorými bolo aj našich 10 žiakov: Jasmine Gelleová, Erik Slovák, Norbert Mojzes, Michal Polák, Emanuel Riška, Karolína Gambošová, Dávid Juhász, Gabriel Kovács a Adrián Barek zo 6.A triedy, ktorý získal titul EXPERT v oblasti Ako funguje svet a celkovo sa umiestnil na 246.mieste z 1710 žiakov. Žiakom boli odovzdané diplomy a vecné ceny.

Gratulujeme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.