Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Čo bude na obed:

Počítadlo návštev:

TOPlist

Bezpečnosť používania sociálnych sietí

Bezpečnosť používania sociálnych sietí

V rámci prevencií negatívnych spoločenských javov sa žiaci 7. ročníka 7.2.2020 zúčastnili v Regionálnom osvetovom stredisku Nové Zámky preventívnej prednášky Bezpečnosť používania sociálnych sietí, ktorú viedol lektor zo Slovenského národného strediska pre ľudské práva v Bratislave. Žiaci sa dozvedeli o nezodpovednom prístupe k sociálnym sieťam, o neuváženom používaní osobných údajov a informácií na sociálnych sieťach a rizikách, ktoré tento prístup môže spôsobiť.