Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Hviezdoslavov Kubín2.3.2020

Hviezdoslavov Kubín

Dňa 27.2.2020 sa žiačky Jásmin Holla (2.A), Lucia Pokorná (2.C) a Kristína Taricsová (8.B) zúčastnili obvodného kola  v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Hviezdoslavov Kubín je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v umeleckom prednese, ktorý je prostriedkom na vyjadrenie vlastných pocitov, záujmov, názorov prostredníctvom zvolených literárnych textov. Vedie recitátorov k zdokonaľovaniu reči, výrazu i kontaktu s publikom.

Kristína Taricsová získala v umeleckom prednese poézie 3. miesto. Gratulujeme a všetkým žiačkam ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.