Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Čo bude na obed:

Počítadlo návštev:

TOPlist

Jazykový kvet 2020

Dňa 6.3. 2020 sa žiaci zo ZŠ Mostná zúčastnili anglickej jazykovej súťaže Jazykový kvet , v ktorej sa žiaci predviedli v kategóriách  -prednes poézie a prózy v anglickom jazyku a divadielkom The elves and the shoemaker -prevzatá tvorba.

Vanda Teplanová 4.A a Andrej Csutora 2.D v prednese poézie a prózy sa prebojovali až do krajského finále. Podobne sa tak udialo aj u žiakov v kategórii divadielko, ktorým sa tiež podarilo prebojovať do krajského finále. Tieto úžasné výsledky potvrdzujú, že naša základné škola patrí vďaka kvalitným pedagógom k školám s vynikajúcou jazykovou prípravou. K jazykovej príprave detí prispieva svojim dielom aj jazyková škola Helen Doron English Nové Zámky, ktorá na ZŠ Mostná vedie popoludňajšie anglické vyučovanie celosvetovo známou metódou Helen Doron

Mgr. Eva Václavová