Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Čo bude na obed:

Počítadlo návštev:

TOPlist

Usmernenie Ministerstva školstva - opatrenia

Vážení rodičia!

Na základe opatrení, ktoré prijalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  k šíreniu koronavírusu pre školy, školské zariadenia, zamestnancov rezortu školstva a športové zväzy a verejných vyhlášok, ktoré vydal Úrad verejného zdravotníctva SR dňa 9. 3. 2020 Základná škola, Mostná 3, Nové Zámky prijíma nasledovné opatrenia:

Ruší dnešným dňom (10.3.2020) až do odvolania nasledovné aktivity:

  • popoludňajšie záujmové krúžky,
  • besedy, školenia,
  • všetky popoludňajšie podujatia pre žiakov a rodičov,
  • školské výlety a exkurzie (aj na území SR aj do zahraničia),
  • návštevy knižníc, galérií, múzeí, plavární, zimného štadiónu,...

Na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR sa od 10.3.2020  do 23. 3. 2020 rušia všetky športové a vedomostné súťaže organizované MŠVVaŠ SR.

Žiadame o dodržiavanie nariadení vydaných Úradom verejného zdravotníctva SR zo dňa 9. 3.  2020 týkajúcich sa zákazu hromadných akcií a izolácie v domácom prostredí.

Vyučovací proces bude prebiehať podľa rozvrhu a v činnosti bude aj ŠKD. (Prosíme sledovať ďalšie oznamy.)

Vážení rodičia, žiadame Vás, aby ste zodpovedne posúdili zdravotný stav Vášho dieťaťa a v prípade podozrenia kontaktovali svojho lekára a postupovali podľa jeho usmernenia.

 

PaedDr. Peter Halmeš

riaditeľ školy