Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Čo bude na obed:

Počítadlo návštev:

TOPlist

Oznam pre rodičov

Vážení rodičia,

zažívame neštandardnú situáciu a dúfame, že zanedlho budeme na ňu spomínať ako na zlý sen. Predovšetkým Vám želáme pevné zdravie.

Aj počas tejto mimoriadnej situácie všetci učitelia pracujú a snažia sa Vašim deťom poskytnúť rôzne formy online vzdelávania.

My Vás prosíme o súčinnosť pri zabezpečovaní samoštúdia Vašich detí, našich žiakov, ktoré v týchto dňoch prebieha v spolupráci s učiteľmi našej školy prostredníctvom elektronickej komunikácie (bezkriedy.sk, IŽK, e-mail, komunikácia cez Facebook....). Dbajte na to, aby sa Vaše deti venovali zadaniam zo školy každý deň akoukoľvek formou.

Tiež upozorňujeme na výzvy krízového štábu, aby počas prerušenej školskej dochádzky boli dodržiavané odporúčania. Žiaci by sa mali zdržiavať v domácom prostredí a vzdelávacím aktivitám sa venovať v dopoludňajších hodinách.

Ďakujeme!