Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Oznam6.4.2020

Vážení rodičia,

oznamujeme Vám, že v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách, určuje riaditeľ školy od 7. 4. stránkové hodiny pre rodičov

každý utorok v čase od 8.00 do 10.00.

Prosíme Vás, aby ste na komunikáciu so školou využívali hlavne elektronickú formu (zsmostna@azet.sk alebo nzhalmes@gmail.com) a školu navštívili len v nevyhnutnom prípade.

Zároveň Vás, počas návštevy školy, žiadame o dodržanie všetkých platných opatrení a nariadení.