Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Čo bude na obed:

Počítadlo návštev:

TOPlist

Jazykový kvet

V týchto dňoch prebehlo Krajské finále JAZYKOVÉHO KVETU v „korona“ verzii a to zasadnutím poroty a komisie, ktorá na základe zhodnotenia bodov a slovných hodnotení zo semifinále udelila miesta.

Medzi súťažiacimi z celého Nitrianskeho kraja nechýbali ani reprezentanti našej školy. Najmladšiu kategóriu zastupovali  divadelníci zo 4.A – Ivanka Halmešová, Vivi Farkašová, Lili Gambošová, Vanduška Teplanová, Emily Szabóová, Ninka Kúkelová, Sofia Galambošová, Saška Vargová, Natálka Drugová, Paťko Bielik, Miška Bartošová, Miško Šiffel a Karinka Mesárošová, ktorí pod vedením Mgr. Evy Václavovej nacvičili anglickú hru s názvom „The Shoemaker and the Elves“. Svojim výkonom presvedčili aj odbornú porotu a obsadili 3. miesto v krajskom finále.

Zastúpenie mala naša škola i v najmladšej kategórii poézia – próza, prevzatý text, kde recitátori Andrejko Csutora z 2.D (pripravovala ho Ivana Csutorová) podal výborný výkon s príbehom o malej žabke „The Giant Jumperee“ a Vanduška Teplanová zo 4.A (pripravovala ju Eva Václavová) suverénne prerozprávala známu rozprávku „ The Goldilocks and the Three Bears“. Obaja recitátori podali fantastický výkon, prebojovali sa do krajského finále i napriek silnej konkurencii v rámci celého Nitrianskeho kraja, kde Andrejko Csutora obsadil 2. miesto a Vanduška Teplanová 1. miesto. Vanduška si týmto umiestnením zabezpečila postup do celoslovenského finále.

Všetkým súťažiacim blahoželáme a Vanduške držíme palce!