Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Vydávanie rozhodnutí o prijatí žiakov do 1. ročníka.4.6.2020

Vážení rodičia!

Rozhodnutie o prijatí Vášho dieťaťa do 1. ročníka našej školy v šk. roku 2020/2021 si

môžete prevziať na sekretariáte školy

od 8. júna do 12. júna 2020

v čase od 8.00 do 16.00.


Prineste si so sebou: občiansky preukaz a rodný list dieťaťa.

O termíne výberu detí do jazykovej triedy Vás budeme informovať.


Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí sa rozhodli zapísať svoje dieťa na našu školu, tešíme sa na stretnutie s nimi.

PaedDr. Peter Halmeš - riaditeľ školy.