Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Výber do jazykovej triedy6.6.2020

Vážení rodičia!

Oznamujeme Vám, že výber detí do jazykovej triedy v 1. ročníku v školskom roku 2020/2021 sa uskutoční v spolupráci s CPPPaP Nové Zámky

dňa 7. a 8. júla 2020

v čase od 8.00, od 9.00 alebo od 10.00

v budove ZŠ Mostná.

Termín a čas dohodne zákonný zástupca na sekretariáte školy počas prevzatia rozhodnutia o prijatí do 1. ročníka na budúci týždeň (8. - 12. 6. 2020).

Deti budú rozdelené do 4 - 5 členných skupín a v spolupráci so psychológom sa bude zisťovať ich nadanie na cudzie jazyky. Po vyhodnotení bude urobený výber detí do jazykovej triedy.

PaedDr. Peter Halmeš - riaditeľ školy