Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Čo bude na obed:

Počítadlo návštev:

TOPlist

Letný tábor 2020

Termín: 1. 7. – 7. 7. 2020 (5 dní)

Príchod detí: od 7.00 do 8.00 h (zraz v školskej jedálni)

Odchod domov: o 16.00 h

Poplatok: 50 € - prosíme uhradiť do 26. 6. V cene je zahrnuté stravovanie - raňajky, desiata, obed, olovrant, pitný režim, poplatky - autobus a vstupné, materiál na tvorivé dielne a odmeny pre žiakov.

Denný program:

Streda, 1. 7. 2020

Dopoludnia:

 • Výlet na Ranč Mohykán Ľudovítov.
 • Hudobno- pohybové hry - anglické, nemecké.

Popoludní:

 • Výlet do minulosti Nových Zámkov – návšteva učebne dejepisu.
 • Tvorivé dielne – projekt: Novozámocká pevnosť.
 • Pohybové a loptové hry na školskom ihrisku.

 

Štvrtok 2. 7. 2020

Dopoludnia:

 • Hry s indíciami – hľadanie EKO pokladu v okolí školy.
 • Súťaživé pohybové hry – prekážková dráha na školskom ihrisku, hod na cieľ.

Popoludní:

 • Spoločenské hry.
 • Vychádzka na Sihoť.

Piatok 3. 7. 2020

Dopoludnia:

 • Výlet na bicykloch do Berku, Čerešňová ul.
 • Jazda na kolobežkách – Sihoť.

Popoludní:

 • Tvorivé dielne – pokračovanie v projekte.
 • Loptové hry – florbal, vybíjaná.

Pondelok, 6. 7. 2020

Dopoludnia:

 • Tvorivé dielne.
 • Práca v počítačovej miestnosti – informácie o A. Bernolákovi.

 

Popoludní:

 • Prekážková dráha v telocvični.
 • Rekreačná činnosť na školskom ihrisku.

Utorok, 7. 7. 2020

Dopoludnia:

 • Dramatizácia rozprávky, historické kostýmy – výroba kulís, hradu.
 • Kreslenie na asfalt.

Popoludní:

 • Hra: Ovocníčkovia.
 • Hudobné popoludnie, cvičenie na hudbu.

 

Prosíme rodičov, aby deti mali každý deň:

 • kartičku poistenca,
 • ruksak,
 • vhodné - športové oblečenie,
 • šiltovku,
 • slnečné okuliare,
 • fľašu s vodou.

3. júla (piatok):

 • bicykel alebo kolobežku,
 • prilbu,
 • chrániče.

Ďalšie informácie budú vyvesené na paneli pri vchode do školy.

Režim dňa

7.00 h – 8.00 h                 Príchod do letného tábora

8.00 h – 8.20 h                Raňajky

8.20 h – 8.30 h                Oboznámenie sa s denným programom

8.30 h – 10.00 h              Dopoludňajší program

10.00 h – 10.20 h           Desiata

10.30 h – 11.45 h            Pokračovanie v dopoludňajšom programe

11.45 h – 12.00h             Príprava na obed

12.00 h – 12.30 h           Obed

12.30 h – 13.00 h           Odpočinok

13.00 h – 14.30 h           Popoludňajší program

14.30 h – 14. 45 h         Olovrant

14.45 h – 16.00 h          Pokračovanie v popoludňajšom programe

16.00 h                          Odchod domov