Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Letný denný tábor6.7.2020

Tento rok sa dni v letnom tábore niesli  v znamení  návratov do minulosti.

1. deň: streda 1.7.2020

Výlet do Ľudovítova  na Ranč Mohykán bol pre naše deti hotovým rajom. Čakala ich tam milá rodina, ktorá pripravila pre deti aktivity v útulnom prostredí svojho domova. Deti mali možnosť jazdiť na koni, stať sa súčasťou filmovacích trikov s westernovými koňmi, vyskúšali si streľbu s lukom, hod konskými podkovami, preťahovanie lanom, skákanie na trampolíne, vyskúšali si domáce hojdačky aj pieskovisko. Deti okrem jazdy, mohli koníky i kŕmiť.

Po návrate do školy deti spoznali učebňu dejepisu a zúčastnili sa v nej výkladu dejín Novozámockej pevnosti. Potom si spoločne začali „budovať“ pevnosť na školskej chodbe uložením stolov a taburetiek do tvaru šesťuholníka s označením bášt a vstupných brán.

2.deň: štvrtok  2.7.2020

Činnosť v dvoch skupinách bola zameraná na prírodovednú hru a deti hľadali ukryté kartičky po chodbe školy. Spolu určovali názvy listnatých stromov podľa listov a plodov a tiež hádali ukryté písmenká. Vystrihli si a zahrali si písmenkové pexeso.

V telocvični sa rozcvičili s padákom, zdolávali prekážkovú dráhu a zahrali si loptové hry.

Popoludní sa venovali spoločenským hrám a vychádzke na Sihoť.

3.deň: piatok 3.7.2020

Doobeda bola jazda zručnosti na bicykloch do Berku a na kolobežkách po Sihoti výzvou pre všetky turisticky naladené deti. Cyklisti prekonali približne 10 km, vrátane bicyklovania sa aj po lesných cestičkách. Nakŕmili zvieratká v  obore a potom aj seba v prírodopisnej učebni v lone lesoparku.

Poobede deti tvorili z kartónových škatúľ rozhľadne v baštách pevnosti a zdobili zeleno - bielymi zástavami. Z nastrihaného krepového papiera zhotovovali zeleno - biele oplotenie - hradby. Pevnosť bola každým dňom krajšia.

4. deň: pondelok  6.7. 2020

Svoje znalosti z histórie Nových Zámkov si deti doplnili návštevou počítačovej miestnosti, kde spoločne tvorili prezentáciu o Antonovi Bernolákovi a tiež skladali počítačové pexeso - portrét A. Bernoláka. V tvorivých dielňach v priestoroch „pevnosti“ si vyrábali náramky a papierové vejáre.

Popoludní navštívili detské ihrisko na Sihoti a zacvičili si na kyslíkovej dráhe v prírodnej telocvični.

5. deň: utorok 7.7. 2020

Vyvrcholením návratu do dejín nášho mesta bolo v prvej fáze vypočutie si povesti „ O čarovnej ruži a Katarinke“, ktorej príbeh sa spája s tureckým obdobím. V druhej fáze nasledovala dramatizácia tejto povesti a samozrejme aj vystúpenie v historických kostýmoch a slávnostný svadobný pochod za zvukov bubna, ozembucha a tiež detsky vyrobených hrkálok. Do kroku si deti spievali krátky nápev o neveste.

Po odpočinku si deti overili svoje schopnosti zapamätať si čo najviac informácií v hre: Ovocníčkovia. Hľadali rozvešané obrázky ovocia po stromoch v areáli školy. Potom si na asfalt kreslili skákačky a spolu sa hrali pohybové hry.

Na záver tábora boli deti odmenené drobnými darčekmi.

 

Viac fotografií už čoskoro na facebooku ZŠ Mostná.