Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Organizácia vyučovania v 1. - 9. ročníku od 3. 9. do 14. 9. 202026.8.2020

Opatrenia:

 • Používanie rúšok od 2. 9. do 14. 9.
  • pre žiakov 2. stupňa a zamestnancov – je povinné,
  • pre žiakov 1. stupňa -  je odporúčané (používanie v interiéri mimo triedy je povinné),
 • dodržiavať odporúčanie ÚVZ SR – Rúško, Odstup, Ruky (ROR), zabezpečiť časté vetranie,
 • pri nástupe predkladá zákonný zástupca žiaka a zamestnanec čestné prehlásenie,
 • zákonný zástupca zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky,
 • pri vstupe do školy sa vykonáva ranný filter.

Organizácia vyučovania:

 • žiaci môžu vstúpiť do budovy školy v čase od 7:00 – do 8:00 h (1. stupeň od 6.30 v nevyhnutných prípadoch),
 • ranný filter bude zabezpečený dezinfekciou rúk a meraním teploty:
 • vchod A (hlavný vchod): 1. – 3. ročník
 • vchod B (pri šatníkoch): 4. – 9. ročník
 • žiaci sa budú prezúvať od 7. 9. (3. 9. a 4. 9. sa nebudú prezúvať, veci si budú odkladať vo svojej triede),
 • rodičia majú vstup do školských priestorov zakázaný, žiaka 1. ročníka môže sprevádzať 1 zákonný zástupca v rúšku,
 • minimalizovať zhromažďovanie osôb pred školou,
 • pri ceste do a zo školy sa žiaci riadia aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ,
 • vyučovanie od 3. 9. bude prebiehať podľa rozvrhu - organizácia vyučovania bude do 14. 9. prispôsobená aktuálnym pokynom:
  • vyučovanie bude od 3. 9. do 14. 9. skrátené podľa nasledovného harmonogramu. V uvedenom čase pôjdu žiaci na obed a potom do ŠKD alebo domov.
   • 1. ročník do 11.15,
   • 2. ročník do 11.40,
   • 3. ročník - ak majú v rozvrhu 5 vyuč. hod. do 12.10, ak majú 6 vyuč. hod. do 13.
   • 4. ročník -  ak majú v rozvrhu 5 vyuč. hod. do 12.25, ak majú 6 vyuč. hod. do 13.
   • 5. – 7. ročník - končí podľa rozvrhu
   • 8. - 9. ročníkdo 13.15

Obed:

Žiaci strávia v jedálni len nevyhnutný čas na konzumáciu jedla a dodržiavajú všetky hygienické nariadenia – používanie rúšok, odstupy!

Odchod žiaka zo školy

Žiaci 5. – 9. odchádzajú domov hneď po vyučovaní alebo obede. Zdržiavať sa v priestoroch školy alebo na školskom dvore po vyučovaní je zakázané!

ŠKD:

 • oddelenia ŠKD budú pracovať v bežnom režime,
 • odchod detí – v čase dohodnutom s rodičom alebo po telefonickom kontakte.