Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Učiteľ Slovenska3.9.2020

Založila školu v škole - Živú školu v rámci ZŠ Mostná v Nových Zámkoch, kde s podporou vedenia a rodičov svojich žiakov realizuje svoju predstavu a sny o dobrej škole, v ktorej to žije počas celého vyučovania.

Mgr. Miroslava Okuliarová

„Keď som sa rozhodovala, na akú vysokú školu pôjdem, našepkávali mi traja vnútorní radcovia. Ego ma tlačilo na právo. Túžba po sebapoznaní mi radila ísť na psychológiu a srdce mi našepkávalo pedagogiku. Vyhralo srdce a silná spomienka na základnú školu, kde som si vybavila vzťah medzi nami deťmi a učiteľkou.“

Miroslava Okuliarová je na Základnej škole Mostná 3 v Nových Zámkoch naozaj všestranným pedagógom. Prvý stupeň učí všetko okrem angličtiny. K svojmu širokému záberu predmetov pridáva aj originálne a pokrokové metódy výučby. Predmety spája do blokov a tak v triede búra vedomostné bariéry a namiesto nich tvorí mosty.

Okrem klasického vyučovania sa s deťmi venuje i praktickým činnostiam - učí deti hrať na flautu, štrikovať, tkať a predmety sa snaží učiť hravou a zaujímavou formou. Úlohy, ktoré deťom zadáva, sú kreatívne a využiteľné v každodennom živote. Rozvíja u nich všetky zručnosti a nezameriava sa len na vedomosti a memorovanie učiva. Mnohí rodičia tvrdia, že pani učiteľka je dôvod, pre ktorý ich dieťa chodí do školy s veľkou radosťou.

Ľahostajná jej nie je ani lokálna komunita. Spolupracuje s rôznymi organizáciami, zúčastňuje sa na konferenciách a kooperuje s kolegami z rôznych škôl s inovatívnym zameraním. Aktívne sa tiež zapája do života jej profesijnej komunity.

K učiteľskému povolaniu ju ťahala túžba priniesť deťom vedomosti ľudskosťou a ozajstným záujmom. Na svoje roky na prvom stupni nespomína práve v najlepšom. Učitelia na deti často kričali a chýbala im láskavosť. Už počas štúdia pochopila, že zmena spôsobu vzdelávania nie je možná bez sebazdokonaľovania. Odvtedy je jej cieľom deti vzdelávať, byť im prirodzenou autoritou a tvoriť s nimi láskyplné vzťahy.

https://ucitelslovenska.sk/finalisti-vitazi/finalisti/