Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Čo bude na obed:

Počítadlo návštev:

TOPlist

Odchod detí z ŠKD

Vážení rodičia!

Od 1. 10. 2020 upravujeme z organizačných dôvodov vzhľadom na epidemiologické nariadenia odchod žiakov z ŠKD. Odchod žiaka z ŠKD bude vždy v danom čase, ktorý rodič vopred písomne oznámi p. vychovávateľke.

Žiak môže byť z ŠKD uvoľnený len na základe písomného alebo telefonického oznámenia rodičov:

po naobedovaní, o 15.00, 15.30 alebo o 16.00.

(V inom čase len výnimočne po písomnom, alebo telefonickom dohovore s p. vychovávateľkou.)

Rodič musí dieťa v danom čase čakať pred školou.

Ďalšie informácie Vám poskytne p. vychovávateľka daného oddelenia, ktoré Vaše dieťa navštevuje, alebo p. učiteľka na triednej schôdzke Rodičovského združenia.

Za vzniknuté problémy sa ospravedlňujeme.