Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Ponožkový október13.10.2020

Milí spolužiaci a učitelia!

V mene skautov 50. zboru Alexandra Dubčeka Nové Zámky by sme vás chceli informovať, že v našej škole prebieha počas októbra zbierka s názvom PONOŽKOVÝ OKTÓBER.

Cieľom tejto zbierky je vyzbierať čo najviac NOVÝCH PONOŽIEK ľubovoľných farieb a veľkostí pre ľudí v núdzi. Aj jediným párom dokážete vyčariť úsmev či ochrániť.

Iba 30 minút trvá, kým pri teplote 0 °C vzniknú na nechránených nohách omrzliny. Pri teplote -15° C sa tento čas skracuje na 5-10 minút.

Nebuďme ľahostajní k nášmu okoliu. Pomôžme, keď môžeme a spravme dobrý skutok, ktorý nás nestojí vôbec veľa námahy.

Ak sa rozhodnete do tejto zbierky zapojiť, prineste nové ponožky do školy a odovzdajte ich vašim triednym pani učiteľkám. Žiaci druhého stupňa môžu ponožky odovzdať priamo pánovi učiteľovi Černákovi v učebni dejepisu. Všetky ponožky na konci októbra odovzdáme novozámockým skautom, ktorí ich venujú ľuďom v núdzi.

Ďakujeme!