Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Usmernenie COVID 1916.10.2020

Usmernenie v prípade kontaktu žiaka s osobou pozitívnou na COVID 19:

V prípade potvrdeného kontaktu žiaka s osobou pozitívnou na COVID 19 (zákonného zástupcu alebo osoby v úzkom kontakte so žiakom), sa žiak stáva podozrivý.

Podozrivý žiak nenavštevuje školské zariadenie, výučba v triede podozrivého žiaka prebieha štandardným spôsobom.

Podozrivý žiak je podrobený RT-PCR testu. Ak je výsledok:

  • negatívny - zákonný zástupca informuje školu, výučba pokračuje v štandardnom režime,
  • pozitívny - zákonný zástupca informuje školu. Podozrivého žiaka ďalej manažuje príslušný RÚVZ alebo všeobecný lekár, vyučovanie v triede daného žiaka sa preruší a pokračuje dištančnou formou, z vyučovacieho procesu sa vylúčia aj jeho úzke kontakty.