Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Vyhodnotenie jesenného zberu papiera19.10.2020

V dňoch od 5. do 9. októbra 2020 naša škola zorganizovala už tradičný jesenný zber papiera. Zber bol mimoriadne úspešný. Spoločnými silami sa nám podarilo nazbierať 37 973 kg papiera. Recykláciou šetríme nielen energiu, ale aj znižujeme ekologickú záťaž prostredia.

Poďakovanie patrí všetkým žiakom a ich rodičom, starým rodičom a priateľom školy, ktorí sa do jesenného zberu papiera zapojili. Najlepšie triedy na I. a II. stupni dostanú sladkú odmenu a najlepší jednotlivci budú už tradične odmenení knihou.

Všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na zbere papiera vyslovujeme veľké poďakovanie!!!

Umiestnenie tried podľa priemeru nazbieraného papiera na žiaka a najlepší jednotlivci: