Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

OKTÓBER - mesiac úcty k starším27.10.2020

Symbolika jesene -  október mesiac úcty k starším

September skončil a máme tu ďalší jesenný mesiac október. Symbolika jesene je tradične spojená so seniormi a október ako mesiac úcty k starším si pripomíname už takmer tri desaťročia. Mnohí starí rodičia sa dennodenne podieľajú na výchove svojich vnúčat a mnohokrát im nahrádzajú rodičov či kamarátov. Deti najlepšie vedia oceniť ich lásku, pohladenie a účasť na spoločných hrách.

Bohužiaľ v dnešnej situácii sme nemohli pozvať a potešiť našich starých rodičov pesničkami, básničkami a scénkami. Z toho dôvodu si naši malí prváci priniesli do školy fotografie, na ktorých sú so svojimi starými rodičmi. Podelili sa o svoje zážitky a krásne chvíle prežité s nimi. Mnohé boli úsmevné a zábavné. Neboli to však  len zážitky, ale aj dôvod prečo ich tak ľúbia. Prekvapujúco to neboli materiálne veci, ale napríklad spoločné pečenie, venčenie psíka, chlapské večere pri TV alebo sladké maškrtenie. Pripomenuli sme si dôležitosť prejavu úcty, rešpektu všetkým ľuďom ako aj pomoc pri vstávaní z lavičky či obliekaní, podanie padnutej veci, pridržanie dverí, uvoľnenie miesta vo vlaku či autobuse.

Pri pesničke a príbehu o starých rodičoch sa deti pustili do výroby malého prekvapenia nielen pre svojich starých rodičov, ale aj pre seniorov ubytovaných v novozámockých zariadeniach.

Učme deti, aby si vážili nielen svoje hračky, rodičov, súrodencov, ale aby mali v úcte všetkých ľudí.