Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Jabĺčkový deň27.10.2020

Jabĺčkový deň v školskom klube detí dňa 21.10.2020

 

Prišla jeseň, farby dala.

Dala červenú, žltú a oranžovú.

Deti púšťali šarkany a tešili sa, že prišla jeseň.

A deti na Mostnej škole mali Jabĺčkový deň.

Radovali sa a tancovali

Jakub Omasta z 3.B triedy

 

Prišla k nám jeseň krásna.

Vtáky sa s nami lúčia.

Draky už letia,

Či červené, či  oranžové  alebo  žlté,

to sú farby jesene.

Deti v škole úsmev majú,

lebo Jabĺčkový deň mávajú.

Jessica Daňková z 3.B triedy