Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Aktualizované usmernenie k opatreniam2.11.2020

Aktualizované usmernenie k opatreniam vyplývajúcim

z celoplošného testovania na koronavírus

  • Pozitívny človek: celá domácnosť ostáva v domácej izolácii 10 dní (rodič, dieťa, všetci bez výnimky, určuje to Vyhláška č. 15 ÚVZ).
  • Negatívny človek: nosí pri sebe potvrdenie, ktoré sa požaduje pri vstupe do školy (či už vstupuje ako zamestnanec alebo cudzí človek, Vyhláška č. 16 ÚVZ).
  • Žiak do 10 rokov: nemusí byť testovaný, podmienkou vstupu do školy je pri prvom nástupe dieťaťa do základnej školy predložiť Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.
  • Netestovaný človek: podľa Vyhlášky č. 16 ÚVZ tento človek nebude bez negatívneho testu pustený do školy (okrem žiaka do 10 rokov). Ak ide o rodiča bez testu, odporúčame mu, aby dieťa nedával do školy a využil ospravedlnenie na 5 za sebou idúcich vyučovacích dní, ktorými sú 3., 4., 5., 10. a 11. november. Následne 12. novembra nastúpi do školy a tým sa zároveň dodrží lehota 10 dní izolácie.

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (aktualizované 1. 11. 2020).