Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Jesenné prázdniny4.11.2020

Vážení rodičia,

oznamujeme Vám, že na základe rozhodnutia ministra školstva budú v dňoch 6. 11. 2020 a 9. 11. 2020 jesenné prázdniny. Nástup žiakov 1. - 4. ročníka do školy je v utorok 10. 11. 2020.

Zákonný zástupca po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá triednemu učiteľovi  písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

Tlačivo na stiahnutie: Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.