Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice10.11.2020

Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice

 

Každoročne školské knižnice posledný októbrový pondelok oslavujú svoj sviatok – Medzinárodný deň školských knižníc. Cieľom celoslovenského projektu je zábavnými formami práce s knihou podporiť u žiakov dobrý a trvalý vzťah ku knihe, školskej knižnici a k čítaniu, poznávaniu nového.

Ako keby sme boli tušili, že 26.10. prejdeme na dištančné vzdelávanie, aktivity sme urobili trošku v predstihu.  Tohoročnou témou Medzinárodného dňa školských knižníc je „Radosť ukrytá v podpore čítania a vzdelávania školskou knižnicou.“ Aktivity sme prispôsobili danej téme. S ôsmakmi sme sa vybrali do školskej knižnice. Najskôr sme sa  porozprávali o knihách, ktoré sa nachádzajú v našej školskej knižnici.  Potom ich úlohou bolo vytvoriť reklamu na najzaujímavejšiu knihu, ktorú zatiaľ prečítali a odporučili by ju ďalším čitateľom. Niektorí siahli po prvých detských knihách, iní zase po súčasných. Zároveň sme si čítali úryvok z Upírskej akadémie.

Žiaci 6. ročníka navštívili školskú knižnicu, kde si vybral každý knihu podľa svojho vlastného výberu. Počas školského čítania žiaci pracovali s čitateľskými denníkmi, v ktorých zaznamenávali nie len informácie o knihe, autorovi a prečítanom texte, ale tiež svoje pocity. Vyberali najvtipnejšie myšlienky či tie, kde sa treba naozaj zamyslieť. Každý si svoju knihu (alebo prečítanú časť) odprezentoval tak, akoby bol spisovateľom danej knihy a snažil sa obsah podať tak, aby upútal čo najviac žiakov a vzbudil v nich záujem o príbeh. Niektorí žiaci si tak vytvorili poradovník na knihy, ktoré sa dostali do rúk ich spolužiakom a predbiehali sa v tom, kto ju dostane ďalší do rúk.

Všetci sme sa zhodli na tom, že knihy sú skvelé. Nielenže nám otvárajú bránu k múdrosti a rozširujú naše obzory, robia nás aj lepšími ľuďmi, oddýchneme si pri nich a zlepšujú kvalitu nášho života. A to je  iba hŕstka dôvodov, prečo začať čítať knihy.

 

Mgr. Monika Garaiová, Mgr. Eva Černáková