Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Medzinárodný deň školských knižníc19.11.2020

V mesiaci október oslavujú všetky knižnice po celom svete svoj sviatok. Je ním 28. október. Medzinárodný deň školských knižníc oslávili aj najmenší žiaci –prváci ZŠ Mostná. V sprievode svojich pani učiteliek navštívili školskú knižnicu. Prekvapenie boli veľké. Oboznámili  sa s prostredím knižnice plnej regálov s knihami, encyklopédiami, časopismi. Vstúpili do sveta fantázie, dobrodružstiev a prekvapení....Prvé čitateľské zručnosti  získané v škole si deti preverili zábavnými úlohami, spoznávali slovenské ľudové rozprávky a ich hrdinov, zahrali si divadielko „ Ako dedko ťahal repu“. Prvé školské stretnutie s kamarátkou knižkou sa vydarilo. Naši prváci sa stali právoplatnými členmi školskej knižnice. Tešíme sa na vašu ďalšiu návštevu!

Školský knihovník: A. Aggová