Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Šach na školách11.11.2020

AJ žiaci na ZŠ Mostnej ulici v NZ sa zapojili do projektu

Šach na školách

Nie nadarmo sa šach nazýva “hra kráľov”. Je to veľmi pozoruhodná hra, ktorá sa dotýka rôznych smerov ako umenie, veda, šport. Dokáže nás naučiť “ rozmýšľať strategicky do budúcna, uznať si chybu a poučiť sa z nej, prijať výhru, ale aj prehru.

Šach je hra, ktorá vznikla v 6. storočí nášho letopočtu, na území Indie. Odtiaľ sa rozšírila do celého sveta. Pôvodne bola braná ako hra kráľov, teda hra len pre pár vyvolených a využívali ju na učenie sa taktiky a stratégie boja. V dnešnej dobe sa šach stal súčasťou vzdelávania vo viacerých štátoch sveta. Vznikol medzinárodný projekt Šach na školách, ktorého hlavnou myšlienkou nie je vychovať z každého dieťaťa vrcholového šachistu, ale využiť šach ako nástroj na zlepšenie výučby.

Pani učiteľky Mgr. Elena Závodská a PaedDr. Ildikó Švecová už štyri roky vedú na našej škole šachový krúžok. Z projektu Šach na školách nám boli zapožičané šachové sady. Pani učiteľka E. Závodská sa venuje žiakom na druhom stupni,  pripravuje im úlohy, sleduje hru a vysvetľuje jednotlivé ťahy, kroky. Pred dvoma rokmi sa so svojou skupinou zúčastnila aj okresnej súťaže. Odvtedy sa ďalšia súťaž neuskutočnila. Pani učiteľka I. Švecová vedie svoju triedu od prvého ročníka, kedy sa deti začali učiť šachovú hru od základov. Žiaci sa najprv učili zakreslovať šachovnicu, vyfarbovali a modelovali si figúrky z plastelíny a z iných materiálov, učili sa písmená, čísla, krokovať, aby si vedeli lepšie predstaviť jednotlivé ťahy jednotlivých figúrok. Šachovnica a samotná hra šach vytvára špecifické prostredie, kde môžeme veľmi jednoducho precvičovať aj učivo z prvého ročníka ZŠ. Radíme sem pojmy: dopredu, dozadu, vľavo, vpravo, šikmo (diagonála). Každý kameň má svoju hodnotu, s ktorou žiaci môžu pracovať – sčítavať, odčítavať, porovnávať, zistiť, kto vyhráva. Šachovnica je špecifický priestor skladajúci sa zo 64 štvorcov, na ktorých sa striedajú biela a čierna farba, a každé pole má svoje alfanumerické označenie, čo predstavuje súradnicový systém. Šach pomáha žiakom v nasledujúcich oblastiach: Pozornosť - žiaci sa učia chápať výhody pozorného sledovania a koncentrácie. Predstavivosť - žiaci sú nútení si predstaviť rôzne akcie v rôznom poradí, pred tým ako sa udejú, ťahy bez toho aby ťahali figúrkami. Predvídanie - žiaci sa učia najprv myslieť, potom konať. Po čase šach pomôže rozvinúť trpezlivosť a myslenie ako také. Porovnávanie možností - žiaci sa učia zvažovať rôzne možnosti pre a proti. Abstraktné myslenie - žiaci sa učia odpútať od detailov a rôzne témy či koncepty použiť v rôznych ale v súvisiacich situáciách. Plánovanie - žiaci sa učia si stanovovať ciele a určovať si konkrétne kroky vedúce k nim.

Keď sme sa opýtali našich štvrtákov,  čo ich baví na šachu, tak nám najčastejšie odpovedali:

Je zábavný, rada, rád hrám,  núti ma premýšľať, môžem si zahrať s kamarátom, s kamarátkou, vyskúšať si kto je lepší, baví ma, učím sa taktike, skúšam logicky rozmýšľať, predstavujem si ťahy,  ktoré urobí môj kamarát a teší ma ak ich nespraví, ak si nevšimne, že ma mohol vyhodiť, učím sa na chybách spolužiaka, súpera, trávim čas premýšľaním, trávim čas s mojimi spolužiakmi a s pani učiteľkou.

Myslíme si, že to sú slová najväčšej odmeny, prečo sa oplatí venovať našim žiakom.

Pripravili: I. Švecová a E. Závodská