Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Vesmír25.11.2020

Štvrtáci si pripravili krásne projekty

 

„Zem, Mesiac, Slnko, planéty a hviezdy sú kúskami hmoty vo vesmíre, ktorý je takmer celkom prázdny. Nikto nevie, kde sa vesmír začína alebo kde sa končí.“ Robin Kerrod

Vesmír predstavuje pre mnohých z nás niečo neznáme, nakoľko jeho veľkosť je v porovnaní s našim malým svetom, planétou Zem naozaj ohromná.

Prírodovedné vzdelávanie má na školách svoje nezastupiteľné miesto. O tému „Vesmír“ sa žiaci enormne zaujímajú. Každý deň pozorujú Slnko a Mesiac, zobrazujú ich na svojich kresbách a túžia sa dozvedieť odpovede na mnohé otázky. Aj našich štvrtákov na hodinách prírodovedy téma veľmi zaujala, žiaci boli veľmi zvedaví, nosili si svoje encyklopédie, z ktorých čítali svojim  spolužiakom,  pripravovali pekné projekty a prezentácie. Pomocou projektov boli rozvíjané predovšetkým kompetencie k učeniu, kedy boli žiaci vedení k skúmaniu a objavovaniu, k porozumeniu veciam a dejom okolo seba. Využitím ich doterajších skúseností, fantázie a predstavivosti hľadali rôzne možnosti  na uplatnenie  vlastných nápadov . Niektoré projekty žiaci realizovali v skupinách, kedy sa učili spolupracovať, vzájomne komunikovať a rozširovať  slovnú zásobu.

Vyhotovili nielen2D, ale aj 3D projekty,  informácie vyhľadávali pomocou internetu a odbornej literatúry. Projekty tvorili nielen doma s pomocou rodičov, ale aj na vyučovacích hodinách informatiky, výtvarnej výchovy a pracovnej výchovy.

Najväčšou odmenou bola výstava na chodbe školy a pochvala spolužiakov a učiteľov.

Pripravili: PaedDr. Ildikó Švecová a Mgr. Tatiana Kytková