Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

iBobor v našej škole4.12.2020

V dňoch 10. a 13. novembra sa na našej škole uskutočnilo školské kolo informatickej súťaže iBobor. Tento rok sa do nej prezenčnou formou zapojili aj naši žiaci tretieho a štvrtého ročníka, a to v kategóriách Drobci a Bobríci. Žiaci vyšších ročníkov riešili súťažné úlohy dištančne. Podstatou súťaže bolo vyriešiť daný počet úloh v časovom limite. Úlohy preverili u každého účastníka čítanie s porozumením.

Súťaže sa zúčastnilo 103 žiakov, úspešných bolo 45 žiakov . Niektorí z nich dosiahli pozoruhodné výsledky, maximálny počet bodov:

3. A  Kertész Oliver, Borková Nela, Szántóová Saša,

3. B   Bulafčík Marek, Polák Miroslav,

3. C   Lucia Pokorná,

4. A   Szeghő Bernard

5.A    Vígh Michal

Hlavným cieľom súťaže bolo podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie u žiakov, iniciovať v deťoch využívanie IKT a posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

Všetkým účastníkom ďakujeme za účasť v súťaži a za dosiahnuté úspechy a dúfame, že ich motivujú k tomu, aby si zmerali sily v informačnej súťaži aj budúci školský rok. Blahoželáme!