Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Advent8.12.2020

Advent je čarovným obdobím príprav a čakania na najkrajšie sviatky v roku – Vianoce.

Aj my, malí prváci, to už vieme. Prichystali sme si spoločne adventný kalendár, ktorý sme vytvorili z  24 vrecúšok a v každom je sladké prekvapenie, na ktoré sa každé ráno veľmi tešíme. Vyzdobili sme si triedu vlastnoručne zhotovenými ozdobami a dekoráciami, ktoré tvoria zimnú vianočnú atmosféru. Samozrejme, máme aj adventný veniec, na ktorom sme už zapálili prvú sviečku. Viete, že tieto štyri sviečky majú svoje mená?

Prvá sa volá Nádej, druhá sa volá Mier, tretia sa volá Priateľstvo a štvrtá je Láska.

Nie sú to len obyčajné mená....sú to posolstvá, ktoré si nosíme vo svojich  srdiečkach a snažíme sa rozdávať všade tam, kde to iní potrebujú.

 

Žiaci prvých tried