Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Čo bude na obed:

Oznam – vianočné prázdniny

Vážení rodičia, milí žiaci.

Oznamujeme Vám, že vianočné prázdniny na základe rozhodnutia ministerstva školstva budú od 21. 12. 2020 do 8. 1. 2021.

O nástupe žiakov do školy od 11. 1. 2021 Vás budeme informovať. Rozhodne sa po konzultácii so zriaďovateľom na základe aktuálnej epidemiologickej situácie a usmernení ministerstva školstva.

Do 18. 12. 2020:

  • 1. - 4. ročník sa učí prezenčne v škole,
  • 5. – 9. ročník má online dištančné vzdelávanie.

Počas vianočných prázdnin dištančné vzdelávanie formou online hodín nebude. Učitelia budú žiakom 1. – 9. ročníka zadávať úlohy na opakovanie a precvičovanie učiva. Úlohy budú zaslané vždy v pondelok spôsobom, ktorý je v triede zaužívaný (IŽK, bezkriedy.sk, ...).

Polročné prázdniny v termíne 1. februára 2021 sa neuskutočnia. Školské vyučovanie v druhom polroku školského roka sa začína 1. februára 2021 (pondelok).

Rozhodnutie ministra.