Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Čo bude na obed:

Tvorivé vyučovanie

“Dajte žiakom niečo urobiť, nie niečo sa naučiť. A robiť niečo by od nich malo vyžadovať myslenie. Učenie je potom prirodzeným výsledkom.”

John Dewey

Naši štvrtáci si opäť raz vyskúšali, aké je prepojenie vedomostí s praxou. Na hodine prírodovedy využili svoje vedomosti nadobudnuté o jednoduchých strojoch- páke, kladke, naklonenej rovine a ozubenom kolese.

Z obľúbených  stavebníc  Merkúr a Lego a z plastových uzáverov sa pokúsili postaviť (znázorniť) niektoré jednoduché stroje. Pod rukami malých konštruktérov vyrástol jednoduchý žeriav, váhy a iné zaujímavé stavby.

Vyučovanie formou hry sa žiakom veľmi páčilo. Teší nás, že sme mohli touto formou v deťoch podnietiť záujem, fantáziu a tvorivosť.