Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Zistenie záujmu o testovanie18.12.2020

Vážení rodičia!

Na základe manuálu MŠVVaŠ SR „ Návrat do škôl 2021“ znova zisťujeme Váš záujem o spôsob vzdelávania žiakov 5. – 9. ročníka po vianočných prázdninách.

V súvislosti s obnovením prezenčného vyučovania v základných školách v piatom až deviatom ročníku Vás prosíme o vyplnenie dotazníkového prieskumu, ktorého cieľom je zistenie Vášho stanoviska v súvislosti s otvorením školy v januári 2021, ak bude otvorenie školy pre žiakov 5. – 9. ročníka podmienené testovaním žiakov a jedného zákonného zástupcu.

Prosíme Vás o vyznačenie možnosti o ktorú máte záujem:

  • pokračovanie vzdelávania dištančnou formou,
  • o prezenčnú formu vzdelávania a zároveň súhlas s pretestovaním na ochorenie COVID-19
    žiaka a jedného zákonného zástupcu testovaného žiaka

Dotazník prosíme vyplniť do nedele 20. 12. 2020 do 18.00 po prihlásení do IŽK podľa nasledujúceho postupu:

Predpokladáme, že odberné miesto na testovanie žiakov 5. – 9. ročníka s jedným zákonným zástupcom a zamestnancov školy  bude zriadené v budove školy.

V prípade nejasností alebo otázok sa obráťte na triednych učiteľov.

Návrat detí do škôl 2021