Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Návrat žiakov do škôl5.1.2021

Vážení rodičia, milí žiaci!

Na základe aktuálnej epidemiologickej situácie a pokynov MŠVVaŠ a RÚVZ Vás chceme informovať o pláne návratu detí do škôl:

  • Od 11. januára budú mať všetci žiaci 1. - 9. ročníka dištančné vzdelávanie - o spôsobe výučby a rozvrhu Vás budú informovať triedni učitelia.
  • Od 18. januára sa obnoví vyučovací proces pre prvý stupeň. Druhý stupeň základných škôl pokračuje vo vzdelávaní dištančne.
  • Od 25. januára by mal druhý stupeň základnej školy prejsť na prezenčnú formu vzdelávania.

V dňoch 22. - 23. januára 2021 sa budú testovať zamestnanci, žiaci 2. stupňa a ich zákonní zástupcovia tak, aby od 25. januára 2021 mohli byť prezenčne vzdelávaní aj žiaci 2. stupňa.

Zároveň je potrebné zdôrazniť, že tieto podmienky sú predbežné a závisieť budú od vývoja situácie. Lokálne podmienky navyše môže zmeniť alebo upraviť RÚVZ.

Viac informácií nájdete tu: https://www.minedu.sk/minister-skolstva-b-groehling-mame-plan-na-navrat-deti-do-skol-ten-vsak-zavisi-od-aktualnej-situacie/