Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

OZNAM15.1.2021

Vážení rodičia!

Oznamujeme Vám, že od 18. 1. 2021 sa na našej škole obnoví prevádzka ŠKD pre deti, ktorých rodičia pracujú v kritickej infraštruktúre alebo nemôžu vykonávať prácu z domu a záujem zahlásili triednym učiteľkám do 14.  1. 2021.

Činnosť ŠKD bude od 7.00 do 16.00.

Žiaci:

  • budú mať zabezpečený obed (prípadné odhlásenie musia vykonať zákonní zástupcovia detí),
  • sa v dopoludňajších hodinách budú vzdelávať online so svojou triedou - treba si priniesť učebnice, zošity, pracovné zošity a ostatné pomôcky na vyučovanie podľa rozvrhu triedy (ak je to možné aj tablet, prípadne telefón, z ktorého sa deti pripoja),
  • musia dodržiavať všetky platné epidemiologické nariadenia (rúško - odstup - ruky).

Všetci zamestnanci školy budú vykonávať prácu na pracovisku za predpokladu preukázania sa negatívnym výsledkom testu.

Prosíme rodičov, aby sa v záujme ochrany zdravia svojich detí, spolužiakov a zamestnancov školy, dali otestovať. Pri nástupe do ŠKD musia zákonní zástupcovia priniesť vyhlásenie o bezinfekčnosti.

Záujem o ŠKD od 25. 1. (ak sa neobnoví prezenčné vyučovanie) prosíme zahlásiť triednym učiteľkám do 20. 1. 2021.