Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Učíme sa doma21.1.2021

Školské triedy, školské chodby, jedáleň či telocvičňa zívajú prázdnotou. V celej škole nie je počuť nič. Ani piesne z hodiny hudobnej výchovy nie je počuť, ani zvuk píšťalky z telocvične nie je počuť, ani skvelá ústna odpoveď z hodiny slovenského jazyka nie je počuť  a ani hlasné počítanie do 20 sa neozýva školskými chodbami. A predsa sa deti učia!

Áno, učia sa doma. A dokonca aj malí prváci úspešne zvládli základnú obsluhu počítača a každodenne sa pripájajú na vyučovanie prostredníctvom programu Microsoft Teams.  Pravdaže, bez pomoci obetavých rodičov by to bolo ťažké, ba dokonca nerealizovateľné u takýchto malých detí.

Žiaci  spoznávajú a píšu nové písmená, čítajú nové články a príbehy zo Šlabikára, počítajú príklady, riešia hádanky, hrajú rôzne hry, počúvajú nové anglické slová a učia sa všetko, čo by správni prváci vedieť mali. A keďže príroda je najlepšia telocvičňa, po „domácej škole“ šup do snehu!

Teraz, v tejto situácii sme vďační, že máme aspoň tento kontakt cez obrazovku počítača. Veľmi sa tešíme, že snáď čoskoro si sadneme do školských lavíc a budeme môcť písať na naozajstnú tabuľu.

...lebo tabuľa je tabuľa...