Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Čo sa deje, keď pani učiteľka skončí hodinu?28.1.2021

Keď nepočuť školský zvonček, ktorý oznamuje prestávku, lebo triedy sú zrazu prázdne a na chodbách nie je ruch, nemusí to znamenať, že sú prázdniny. Nastala doba, ktorú sme nečakali a učíme sa doma pred obrazovkami s pani učiteľkou, ktorá nás nemôže objať.

Online vyučovanie sa stalo bežným pojmom a každý žiak sa s ním už stretol. Kontrola rozvrhu, ťuk a už sme vo virtuálnej triede. Pozdrav, ceruzka v ruke a hor sa do práce! Každý deň sa nám pani učiteľky venujú a dohliadajú na to, aby sme v učení stále napredovali.

Keď sa v škole ozval zvonec, ktorý oznámil prestávku, všetkým to vyčarilo úsmev na tvári. Pani učiteľka často vyšla z triedy na dozor, prefotiť nám materiály na ďalšie hodiny alebo mohla ísť konečne na vecko. A my sme mali čas jeden na druhého. Mohli sme sa porozprávať, vytiahnuť hračku či sa iba tak smiať na triednych šašoch. Ale čo sa deje teraz?

Teraz sa s nami po hodine rozlúči a prázdna trieda ostala v škole. Alebo nie? Niekedy, celkom tajne, zostane na hodine pripojených pár tichých myšiek, ktoré si vzájomne pomáhajú s úlohami, zasmejú sa na vtipoch, porozprávajú si zážitky z predošlých dní a sú spolu tak, ako nám to dnešná doba dovoľuje. Síce si nemôžu sadnúť vedľa seba do lavice alebo na koberec v rohu triedy, ale sú spolu. Všetkým nám chýba ten pocit, keď vieme, že nás v triede budú čakať tváre usmiatych spolužiakov, že sa spolu zasmejeme, ale aj niečo vyvedieme. Dúfame, že sa čoskoro opäť uvidíme v našej škole, ktorá je školou iba vtedy, keď v nej počuť detský smiech.

A dovtedy si zaželajme nepreťaženú internetovú sieť, aby sme sa mohli vidieť aspoň na obrazovkách a potom tajne na našich pohodinových stretnutiach.

Žiaci 2. B