Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Polročná klasifikácia29.1.2021

Vážení rodičia, milí žiaci!

Výpis hodnotenia za 1. polrok školského roka 2020/2021 si môžete pozrieť prostredníctvom rodičovského konta v Internetovej žiackej knižke (IŽK) po prihlásení.

V IŽK si môžete pozrieť polročné hodnotenie jednotlivých predmetov (zakrúžkované známky), informácie o vymeškaných hodinách, celkový prospech a slovný komentár k polročnému hodnoteniu žiakov 1. ročníka.

Vážení rodičia, milí žiaci!

Je nám ľúto že  vzhľadom k súčasnej epidemiologickej situácii  a usmerneniam a rozhodnutiam Ministerstva školstva nemôžu žiaci dostať výpis polročného hodnotenia tak, ako každý rok, v škole.

Hodnotenia v štandardnej papierovej podobe budú žiakom vydávané po obnovení prezenčného vyučovania.

Ďakujeme za pochopenie a pevne veríme, že sa všetci v zdraví a v dobrej nálade uvidíme už čoskoro v škole!

Od 1. 2. pokračujeme dištančným vzdelávaním.

Po prihlásení do IŽK postupujte takto: