Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Harmonogram a dôležité termíny prijímacieho konania v školskom roku 2020/20211.2.2021

inister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhoduje takto:

prílohy:

príloha č.1: Zoznam odborov

príloha č.2: Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti

príloha č.3: Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka

Viac informácií nájdete na: https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-z-26-1-2021/