Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Náš voľný čas8.2.2021

Sme žiaci 3.B triedy. Chceme Vám ukázať, ako sa dá využiť voľný čas po online - vyučovaní.  Väčšina z nás má doma svojho  živého obľúbeného kamaráta. Máme psíkov, korytnačky, andulky, slimáky, mačky, rybičky, škrečky aj papagája. Sú vernými spoločníkmi v našich  izbách – domovoch. Máme radi prírodu, zvieratá, o ktorých sa učíme na vyučovacích hodinách. Spojili sme obľúbené predmety:  prírodovedu, pracovné vyučovanie a výtvarnú výchovu. Vo voľnom čase sme maľovali, strihali, lepili, pílili a spájali .....  tvorili sme doma, u starých rodičov alebo v ŠKD. Kŕmidlá pre vtáčiky do záhrad, misky pre psíkov a mačky, domčeky, ozdobné   predmety.  Všetko vyrobené z prírodných, alebo recyklovateľných materiálov. Pomáhali súrodenci aj celá rodina. A výsledok posúďte sami.